post@dmcregnskap.no 32 27 79 90

Ønsker du en karriere innen regnskap og økonomi?

En jobb i DMC Regnskap byr på et godt miljø, der de ansatte får faglige utfordringer, og der trivsel på arbeidsplassen står sentralt

Vi vokser sakte, og det skal vi fortsette med! Men, vi er alltid på utkikk etter dyktige personer som vi tror passer inn i vårt miljø.

Send oss en søknad

Du er velkommen til å sende oss en søknad på post@dmcregnskap.no så vil vi vurdere din søknad når vi har behov for nye krefter i vår organisasjon

  • Vil fungerer godt i team.
  • Vi har en lett og uformell tone.
  • Godt arbeidsmiljø.
  • Faglig tyngde og kompetanse.
  • Flat organisasjon.
  • Trivelig lokaler og sunn lunch.
Se kart

DMC Regnskap AS, avd Drammen

Arboallèen 17, 3048 Drammen.
Postboks 4125 Gulskogen, 3005 Drammen
Tlf 32 27 79 90
post@dmcregnskap.no
Se kart

DMC Regnskap AS, avd Sætre

Nordre Sætre vei 4
Postboks 121, 3476 Sætre
Tlf 32 79 26 60
post.hurum@dmcregnskap.no