post@dmcregnskap.no Tlf 32 27 79 90

Bruker du regnskapet ditt som et styringsverktøy?

Ønsker du hjelp til forstå detaljer i den økonomiske informasjonen? Trenger du noen å drøfte en problemstilling med? Vi tilbyr et vidt spekter av rådgivningstjenester innen administrasjon og økonomistyring, og har som mål å være kundens nærmeste partner i daglige spørsmål og planlegging. DMC Regnskap har lang erfaring med regnskapsanalyse og rapportering av nøkkeltall. Vi tilbyr tjenester i forbindelse med stiftelse, omdannelse, endringer i- og avvikling av selskap. Vi kan også bistå i skatte- og avgiftsspørsmål. Vi har knyttet til oss gode revisorer og advokater som samarbeidspartnere som vi spiller på ved behov. Dette for at du som kunde skal føle deg trygg på de råd som kommer fra oss. Vi har god kompetanse på landbruk, og bistår gjerne i forbindelse med planlegging og rådgivning ved generasjonsskifte og eierskifte på landbrukseiendommer. Vi har også god kompetanse på skatte- og avgiftsspørsmål på dette området. Vi er her for deg, og lover å være tilgjengelige, slik at de spørsmål du og ditt selskap har blir ivaretatt og utført med høy grad av kvalitet.

  • Regnskapsanalyse og rapportering av nøkkeltall.
  • Budsjettering og likvitetsstyring.
  • Bistand ved stiftelse, endringer og avvikling av selskap.
  • Generasjonsskifte.
  • Spørsmål om pensjon og trygderettigheter.
  • Diverse søknader.

DMC Regnskap AS, avd Drammen

Arboallèen 17, 3048 Drammen, Postboks 4125, Gulskogen 3005 Drammen Tlf 32 27 79 90 / post@dmcregnskap.no

DMC Regnskap AS, avd Hurum

Nordre Sætre vei 4 Postboks 121, 3476 Sætre Tlf 32 79 26 60 / post.hurum@dmcregnskap.no