post@dmcregnskap.no Tlf 32 27 79 90

Ta kontakt med oss

Vi har kontorer på Gulskogen i Drammen og på Sætre i Hurum.

Dmc Regnskap AS - avdeling Drammen

Disse hyggelige og dyktige medarbeiderene møter du i Drammen.

Arboallèen 17, 3048 Drammen,
Postboks 4125 Gulskogen, 3005 Drammen
Tlf: 32 27 79 90 / Faks 32 27 79 99
Epost: post@dmcregnskap.no

May-Liz Christensen
Daglig Leder
Autorisert regnskapsfører
Tlf direkte 32 27 79 93
may-liz@dmcregnskap.no
Jon-Anders Hindhamar
Autorisert regnskapsfører
Tlf direkte 32 27 79 91
jon-anders@dmcregnskap.no
Per Ole Helgerud
Autorisert regnskapsfører
Tlf direkte 32 27 79 95
per.ole@dmcregnskap.no
Ingeborg Saksvik
Regnskapskonsulent
Tlf direkte 32 27 79 96
ingeborg@dmcregnskap.no
Gunhild Staksrud
Regnskapskonsulent
Tlf direkte 32 27 79 92
gunhild@dmcregnskap.no
Anita Galleberg
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Tlf direkte 32 27 79 98
anita@dmcregnskap.no
Hege M. Ekerhovd Jensrud
Registrert revisor
Tlf direkte 32 27 79 88
hegee@dmcregnskap.no
Iselin Christensen
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Tlf direkte 32 27 79 89
iselin@dmcregnskap.no
Hanne Rebo
Regnskapskonsulent
Tlf direkte 32 27 79 94
hanne@dmcregnskap.no
Ellen-Merete Amble
Autorisert regnskapsfører
Tlf direkte 32 27 79 97
ellen-merete@dmcregnskap.no
Kirsti Tveten Finstad
Registrert revisor
Tlf direkte 32 27 79 86
kirsti@dmcregnskap.no
Eirik Bardalen
Autorisert regnskapsfører
Tlf direkte 32 27 79 87
eirik@dmcregnskap.no

DMC Regnskap AS - avdeling Hurum

På Hurumlandet møter du disse hyggelige og dyktige medarbeiderene.

Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre
Postboks 121, 3476 Sætre
Tlf: 32 79 26 60 / Faks 32 79 26 61
post.hurum@dmcregnskap.no

Hege Katrud Thorvaldsen
Regnskapskonsulent
Tlf direkte 32 79 26 60
hege@dmcregnskap.no
Roger Jaksland
Regnskapskonsulent
Tlf dirkete 32 79 26 65
roger@dmcregnskap.no
Jorun Haugan
Regnskapskonsulent
Tlf direkte 32 79 26 64
jorun@dmcregnskap.no
DMC Regnskap AS, avd Drammen

Arboallèen 17, 3048 Drammen, Postboks 4125, Gulskogen 3005 Drammen Tlf 32 27 79 90 / Faks 32 27 79 99 / post@dmcregnskap.no

DMC Regnskap AS, avd Hurum

Nordre Sætre vei 4 Postboks 121, 3476 Sætre Tlf 32 79 26 60 / Faks 32 79 26 61 / post.hurum@dmcregnskap.no