post@dmcregnskap.no Tlf 32 27 79 90

Ønsker du en karriere innen regnskap og økonomi?

En jobb i DMC Regnskap byr på et godt miljø, der de ansatte får faglige utfordringer, og der trivsel på arbeidsplassen står sentralt.

Vi vokser sakte, og det skal vi fortsette med! Men, vi er alltid på utkikk etter dyktige personer som vi tror passer inn i vårt miljø. Du er velkommen til å sende oss en søknad på post@dmcregnskap.no så vil vi vurdere din søknad når vi har behov for nye krefter i vår organisasjon.

  • Vil fungerer godt i team.
  • Vi har en lett og uformell tone.
  • Godt arbeidsmiljø.
  • Faglig tyngde og kompetanse.
  • Flat organisasjon.
  • Trivelig lokaler og sunn lunch.

DMC Regnskap AS, avd Drammen

Arboallèen 17, 3048 Drammen, Postboks 4125, Gulskogen 3005 Drammen Tlf 32 27 79 90 / post@dmcregnskap.no

DMC Regnskap AS, avd Hurum

Nordre Sætre vei 4 Postboks 121, 3476 Sætre Tlf 32 79 26 60 / post.hurum@dmcregnskap.no